Publicysta, poeta i eseista. Urodzony w marcu 1958 w Toruniu, od połowy lat 60-tych mieszkał w Warszawie i okolicach (Mińsk Mazowiecki, Pruszków). W okresie powstawania „Solidarności” aktywny działacz, założyciel i pierwszy Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarności” Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” w Warszawie. Od 1981 roku przebywa za granicą. Najpierw w Londynie, potem we Włoszech, a od 1982 roku w Kanadzie, która ostatecznie została jego drugą, serdeczną Ojczyzną. W latach 80 do początku 90-tych aktywny działacz społeczny, polityczny i niepodległościowy w Polonii kanadyjskiej. Przez wiele lat członek zarządów, v-ce prezes i prezes organizacji polskich w prowincji Alberta. Od połowy lat 80-tych przez 4 lata redagował najstarsze polskie pismo w Albercie, „Biuletyn Polonijny”. W tym okresie opublikował na łamach polskiej prasy emigracyjnej dziesiątki artykułów publicystycznych o tematyce społeczno-politycznej, oraz eseje i krytyki literackie. Współpracował z redaktorami: J. Mroczkowskim („Czas” w Winnipegu), J. Borzęckim („Związkowiec” w Toronto), E. Zymanem („Głos Polski” w Toronto), A.Pruszyńskim („Słowo-Solidarność” w Toronto), E. Możejko (kwart. „Dialogi” z Edmonton) i sporadycznie z „Tygodniem Polskim” w Londynie, „Pomostem” w St. Zjednoczonych i in. Po blisko 8 letniej przerwie i przeprowadzce z Alberty do Vancouver podjął ponownie współpracę z lokalnymi tygodnikami polskimi w tym mieście („Takie Życie” A Manuskiego i „Gazeta” E. Kozar) zajmując się prawie wyłącznie tematyką kulturalno-artystyczną po całkowitym zniechęceniu sprawami politycznymi tak w Kraju, jak i wśród społeczności polskiej w Kanadzie. Od roku 1999 redaguje i wydaje rocznik twórczości polskiej w Zachodniej Kanadzie „Strumień” (ISSN 1488-8513) - jedynego, jak do tej pory tego typu przedsięwzięcia dokumentującego dorobek polskiej twórczości w tym rejonie Ameryki Północnej. Od ponad 10 lat związany z vankuwerskim Stowarzyszeniem Artystów i Przyjaciół Sztuk „Pod skrzydłami Pegaza”.

W okresie młodości publikował kilka tekstów w Kraju w latach 70-tych („Perspektywy”, „Literatura” i „Radar”) oraz w latach 2006/07 cykl refleksji z powrotów do Europy i Polski w miesięczniku „Głos Pruszkowa”. Współpracuje z warszawskim miesięcznikiem muzycznym „Muzyka21” Własne wiersze publikował w „Dialogach” , „Strumieniu” i „Głosie Polskim”. W roku 2004 opublikował poemat historiozoficzny „I nie zapomnisz swojego Czasu” - poemat ten odzwierciedla smutne i gorzkie rozczarowanie Człowiekiem, ale i cichą nadzieje, że może jednak...

 

ścieżka przez życie ...

w wolnej chwili ...

Spis