Juliusz Osterwa w „Księciu Niezłomnym”, olej,  ok. 1979