Pole tekstowe:     
Pole tekstowe: Bogumił Pacak-Gamalski
poezja - / - eseistyka - / - publicystyka - / - fotografia - / - blog - / - przygoda ze sztalugami ~ | ~ w sztuce, jak w życiu: najtrudniej jest mówic prawdę, gdy wymieszana jest z ziarenkami fałszu

Chciałem tam wejść, na Heraklita!

nie jestem chuchrak ni słabeusz,

ale policjant wciąż się pyta:

- Przepraszam, czy pan jest Orfeusz?                (K.I. Gałczyński, „Piosenka o ulicy Sarg”)

Objaśnienie liniowe 1: © Bogumił Pacak-Gamalski
Na stronach wykorzystano zdjęcia autora, kopie obrazów i rysunków B. Milo Pacaka, na stronach wierszy zdjęcia układów kwiatów Marii Pacak

Spis