Tadeusz Mazowiecki

28 października zmarł w Warszawie Tadeusz Mazowiecki. Człowiek związany nierozerwalnie z najnowszą historią Polski.
Aktywny katolicki działacz polityczny przez cały okres PRL, jeden z czołowych przywódców ruchu solidarnościowego na początku lat 80., internowany w okresie ‘wojny jaruzelskiej’, jeden z architektów i uczestników rozmów “przy okrągłym stole” w Magdalence, gdzie narodziła się koncepcja obecnej, postkomunitycznej Polski. Ostatni premier tej odchodzącej, peerelowskiej Polski i pierwszy nowej, solidarnościowej.
Mazowieckiego zawsze darzyłem wielkim szacunkiem. Nie zgadzajać się z wieloma jego postulatami, sposobem ich przeprowadzania – nigdy jednak nie poddając najmniejszej wątpliwości ani górnolotnych celów, jaki mu przyświecały ani nieskazitelnego charakteru. Raz tylko, bodaj w czasie zjazdu Solidarności w Teatrze Wielkim lub na krótko przed, miałem okazję krótkiej z nim rozmowy na korytarzach biur związku na ul. Szpitalnej w Warszawie. Ani zbyt długiej ani zbyt ważnej w znaczeniu. Wszyscy wówczas bez przerwy załatwialiśmy jakieś ‘ważne sprawy’ i wszyscy byliśmy bez przerwy zaganiani, zabiegani. Trochę, jak w nieco staroświecko-śmiesznym pantonimowym (lub panotekowym) wyścigu-tańcu za historią.
Nie wiem czy w pełni zdawałem sobie sprawę w czasie tej krótkiej rozmowy, że rozmawiam nie tylko z uczestnikiem (jak ja sam wówczas) tego tańcu-wyścigu. Że rozmawiam z jednym z głównych filarów historii tamtych lat i historii Polski współczesnej.
Panie Premierze – niech Ci ziemia lekką będzie. Ziemia polska, której poświęciłeś całe swoje życie.

About Bogumil P-G

publisher, essayist, poet lived (and born) in Poland, later England, Italy, presently in Canada
This entry was posted in blog Bogumiła (polski) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>