Monthly Archives: March 2013

w dzień wiosenny /on sunny spring day

Bilski, Przyjaciołom, wszystkim Czytelnikom składam serdeczne życzenia radosnych i wesołych Świąt – z bukiecikiem tulipanów i żonkili z mego miejskiego mini-ogródka. Jako, że w Vancouverze słonecznie i ciepło, a w Polsce ciągle zaśnieżona zima ociąga się z wyprowadzką – podmuch … Continue reading

Posted in Uncategorized, blog Bogumiła (polski), this & that (English) | Leave a comment

J. A. Wróblewski: monolog, dialog, dyskurs?

Dyskurs z naturą. Rozmowa, dialog, ale nie tylko. Właściwsze pojęcie dyskursu wykracza szeroko poza formy czysto fonetyczne czy lingwistyczne. Dyskurs to poniekąd od zawsze, odwieczne istnienie dialogu poszczególnych części, fragmentów rzeczywistości. A więc dyskurs człowieka z naturą jest dialogiem dwóch … Continue reading

Posted in blog Bogumiła (polski), reflection on culture | Tagged , , | Leave a comment

Z Vancouveru do Paso Robles …

Co prawda bez lampki Zinfandela z winnicy pana Paderewskiego w okolicach Paso Robles, ale z uroczą „degustacją” innych doznań powitał nas wczoraj Konsulat Generalny w Vancouverze. Otóż specjalnym gościem był Dyrektor Artystyczny Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles, profesor Marek Żebrowski. … Continue reading

Posted in blog Bogumiła (polski), scena | Tagged , , , | Leave a comment

patrzeć czy widzieć? słyszeć czy rozumieć?

Dwie rzeczy na lokalnym ‘podwórku vankouverskim’ zasłużyły na moją szczególną uwagę. Nie są być może najważniejsze ani z lokalnego, ani może tym bardziej globalnego punktu widzenia. Dużo innych bardzo interesujących w tym czasie spraw i wydarzeń dziać się będzie lub … Continue reading

Posted in blog Bogumiła (polski), reflection on culture | Tagged , | Leave a comment

Fortepian

Nie ma szczęścia polski Vancouver do utrzymywania polskiej spuścizny ani śladów polskiej obecności nad Pacyfikiem. Wraz z raczej już przesądzoną, choć niezbyt mądrą, decyzją MSZ o likwidacji w Vancouverze polskiej placówki konsularnej, na nowo pojawił się problem fortepianu mistrza Paderewskiego. … Continue reading

Posted in blog Bogumiła (polski), reflection on culture, society | Tagged , , , , | Leave a comment

Konsulat Generalny a imponderabilia

Zapewne w najbliższym czasie Komitet Redakcyjny petycji w sprawie zmiany decyzji o zamknięciu Konsulatu Generalnego w Vancouverze ogłosi w tradycyjnej prasie polonijnej rezultaty tego przedsięwzięcia. Stąd nie jest chyba zbędnym ‘przyspieszeniem’ odkrycie rąbka tej tajemnicy Poliszynela i zapisania tu na … Continue reading

Posted in blog Bogumiła (polski), society | Tagged , , , , | 1 Comment