Gott mit uns

Tragedia w Oslo obrazuje najpełniej obłąkanie i szatanizm człowieka w jego chęci usprawiedliwienia zbrodni. Oto norweski faszysta o słodkiej twarzy czystego Aryjczyka morduje w straszliwy sposób dziesiątki niewinnych ludzi. Skrajna prawica, zwłaszcza ta oparta na religijnych obłakaniach doprowadza do morderczych akcji. Ten, kto o bogu głosno mówi, kto tłumaczy swoją nienawiść i chęć zbrodni wiarą religijną – jest ideii boga największym zaprzeczeniem. Jest ucielesnieniem nicheańskiej “śmierci Boga”.
Bezwzględu czy to Niemiec, Amerykanin, Polak czy Norweg. Bez względu czy boga swego nazywa Allach, Jahwe czy Pan Bóg. A już skrajną tego manifestacją jest używanie do tej zbrodni ideii chrześcijańskiej. Ideii opartej na miłości, odkupieniu i zbawieniu, które jest konsekwencją dwóch pierwszych.
Chrześcijanizm faszystów i szowinistów plemiennych jest ideii i filozofii chrześcijańskiej całkowitym zaprzeczeniem. Nawet najgłębsza, najbardziej ortodoksyjna wiara w jakieś zapisy biblijne nie daje moralnego prawa do okrucieństwa zbrodni bezwględnej.
Trudno pisać. Smutek bezdenny plącze się ze wściekłością bezsilną. Niech biją dzwony w świątyniach świata, niech larum grają na organach katedr i soborów. Niech zawodzą się płaczem modlitwy z minaretów i gasną świece na złamanej manorze. Oto bóg wasz was opuścił. Gott mit uns kłamie zapewnieniem trwania. Bóg odwrócił swoją twarz od Waszych zbrodni, nienawiści zła. Szatan z Wami pozostał. On jest waszym Strażnikiem i Przewodnikiem.
Wszyscy w Europie mówilismy z głębokim przekonaniem: nigdy więcej. Jak krótka mamy pamięć! Jeszcze nie odeszło pokolenie, które doświadczyło i brało udział w hekatombie ludzkości a juz pozwalamy judzić i siać ziarna nienawiści rosnących na sile parti i grup faszystowskich, które zasłaniają sie skradzionymi sztandarami i hasłami ojczyzny. We Francji, matce egalitaryzmu obywatelskiego, w Polsce w szeregach opętanej Młodzieży Wszechpolskiej. Nie jestescie straznikami tradycji narodu – jesteście esencją tego, co w nas najgorsze, najpodlejsze. Ten noweski zbrodniarz nie bronił honoru i suwerenności kraju. Jest Norwegii zdrajcą, jest przypomnieniem Quislinga, tchórzostwa i megalomanii. Nic, absolutnie nic nie jest w stanie usprawiedliwić tej zbrodni. Europo – obudź sie. Otrząśnij z siebie ten brud plamiący twój płaszcz.

About Bogumil P-G

publisher, essayist, poet lived (and born) in Poland, later England, Italy, presently in Canada
This entry was posted in blog Bogumiła (polski) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>