Dzień Niepodległości

Od lata 1918 roku działania wojenne i polityczne I Wojny Światowej miały sie ku końcowi. Nie najlepszemu dla trzech zaborców Polski. Znikły z powierzchni dziejów ich cesarskie trony, znikały na oczach przerażonych rządów i generalicji rozległe “wieczne” imperia. Szalejąca w Rosji zwycięska rewolucja zagrażała nie tylko tronom panujących – zagrażała upadkiem całej klasy panujących od zamierzchłych czasów właścicieli ziemskich i przemysłowych. Książę Maksymilian Badeński, kanclerz Niemiec, postanawia zwrócic siś w ukryciu do swojego sławnego więźnia przebywającego w twierdzy magdeburskiej. Wysyła hrabiego Kesslera, oficera kawalerii pruskiej na rozmowy z Józefem Piłsudskiem z propozycjami politycznego układu i wolności.
Piłsudski od miesięcy nie mał świeżych wiadomości z frontu, nie znał szczegółów zmieniających się błyskawicznie sytuacji i układów politycznych. Oferta Kesslera gawarantująca mu wolność i przyżeczenie zwrotu nowopowstającej Polsce Poznańskiego mogła wydawać się w takie sytuacjij ponentną dla Komendanta. W zamian jednak Kessler żądał przyżeczenia nie podejmowania działań wrogich wobec Niemiec i rezygnacji z Cieszyńskiego i dużej części Pomorza Zachodniego. Piłsudski odmówil podpisania jakichkolwiek zobowiązań. Ale Niemcom paliła się już ziemia pod nogami. Fala rewolucyjna zalewała same Niemcy. Generalicja i sfery polityxczne wykoncypowały ideę Polski, jako pasa sanitarnego, buforowego przed gangreną komunistyczną ze Wschodu. Rozumieli, że działająca w Warszawie Rada Regencyjna nie jest w stanie na zorganizowanie takiego państwa polskiego. W Piłsudskim widzieli nadzieje na osobowość silną i zdolną do scalenia Polski i organizacji armii. Jaka ta Polska będzie mało ich interesowało. Ale Polska była im potrzebna dla ratowania Niemiec przed zalewem rewolucji bolszewickiej.
Nie uzyskawszy żadnych koncesji ani gwarancji od Piłsudskiego, kanclerz książe Maksymilian wysłał Kesslera do Magdeburga po raz drugi 8 listopada 1918. Tym razem bez żadnych warunków zaoferował Piłsudskiemu i Sosnkowskiemu, który mu w internowaniu towarzyszył, powrót via Berlin do Warszawy. W Berlinie czekał na nich specjalny jednowagonowy pociąg. 10 listopada pociąg wjechał rano w perony dwrca Koleii Wiedeńskiej w Warszawie. Niemcy nie zawiadomili mieszkańców stolicy o przyjeździe Komendanta. Ledwie kilka godzin wcześniej, w nocy niemiecki komendant qwarszawy, gubernator Beseler powiadomil o tym Regenta księcia Lubomirskiego, a ten ledwie zdążył powiadomić ledwie kilka osób z kręgów legionowych i POW.
Już następnego dnia wiadomośc o tym przebiegła miasto. W Warszawie miały miejsce demonstracje patriotyczne przeciw obecności niemieckiej i Radzie Regencyjnej. Ludność domagała się objęcia władzy przez Piłsudskiego. Tego samego dnia Rada Regencyjna mianowała Józefa Piłsudskiego Wodzem Naczelnym polskiego wojska. 13 listopada Rada rozwiązała się i przekazała pełnię władzy Pisłsudskiemu, a ten mianował Ignacego Daszyńskiego, popularnego polityka i działacza socjalistycznego premierem rządu polskiego. Narodziła się II Rzeczypospolita Polska, kontynuatorka utraconej na długo niepodległości i suwerenności państwa i narodu polskiego. W ciągu niespełna dwóch lat stawiła czoła nawałnicy bolszewickiej i uratowała nie tylko Niemcy ale być może Zachodnią Europę przed rewolucją i chaosem terroru komunistycznego. Nadzieje kanclerza Niemiec, księcia Makymiliana Badeńskiego spełniły się. Polska uratowała Niemcy przed Rosją. 2O lat później rządy niemiecki i sowiecki podpisały rękoma swoich ministrów spraw zagranicznych, Mołotowa i Ribbentropa akt kolejnego rozbioru państwa polskiego. Tzw. ‘sprawiedliwość dziejowa’ jest koncepcją kompletnie obcą polityce i politykom.
Ale ‘naród polski jest, jak lawa…”.

About Bogumil P-G

publisher, essayist, poet lived (and born) in Poland, later England, Italy, presently in Canada
This entry was posted in Uncategorized, blog Bogumiła (polski). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>